Aktualności  »  Z życia NRZHiU

WYJĄTKOWE OBCHODY 70-LECIA ORGANIZACJI KŁODZKIEJ

Organizatorem i gospodarzem uroczystości był Prezes Zarządu Zrzeszenia p. Jerzy Kikta, który sfinansował powyższe przedsięwzięcie osobiście, rezygnując z dotacji Naczelnej Rady ZHiU.

Naczelną Radę Zrzeszeń Handlu i Usług reprezentował Prezes Zarządu, p. Tadeusz Zagórski oraz Wiecprezesi, pp. Ghassib Kronfly oraz Tadeusz Pankowski. Piękny jubileusz 70-lecia organizacji odbył się z udziałem Kupców z sąsiedniego miasta Nachod w Czechach. Uczestnicy wymienili poglądy na temat kupiectwa polskiego i czeskiego. Prezes p. Jerzy Kikta okazał się doskonałym przewodnikiem swojego regionu, w szczególnosci jego kultury i tradycji. Zaproszeni goście poznali znakomitą kuchnię regionalną, doskonałe właściwości wód lecznicznych i uroki Gór Stołowych.

Podczas uroczystości polsko - czeskich p.Jerzy Kikta został wyróżniony statuetką Zasłużony dla Kupiectwa Polskiego.