Aktualności  »  Z życia NRZHiU

MINISTER MORAWIECKI ZAPRASZA KUPCÓW

13 września odbędzie się Kongres pracowników nt. „odpowiedzialność za miejsca pracy a zrównoważony rozwój”.

Patronat honorowy nad Kongresem objął Minister Rozwoju pan Mateusz Morawiecki.

Wśród panelistów Kongresu będzie Dyrektor Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług pani Mariola Roguska-Kopańczyk, która weźmie udział w dyskusji nt. Niepewna przyszłość. Miejsca pracy w obliczu wyzwań.