Aktualności  »  Z życia NRZHiU

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

W dniach 25-26 września 2017 r. obradowała Komisja Rewizyjna. W trakcie posiedzenia Komisja Rewizyjna omówiła szereg zagadnień zaproponowanych przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej m.in. analizę uchwał Prezydium w sprawie KPZHiiU w Bydgoszczy, badanie przychodów i wydatków NRZHiU za 2017 r., analizą remontu węzła cieplnego w budynku NRZHiU, omówiono kwestie związane z płatnością składek członkowskich za 2017 r.