Aktualności  »  Z życia NRZHiU

OTWARCIE NOWEJ SIEDZIBY ZRZESZENIA WE WROCŁAWIU

6 października br. odbyło się otwarcie nowej siedziby Zrzeszenia Handlu i Usług we Wrocławiu.

Naczelną Radę Zrzeszeń Handlu i Usług reprezentowali podczas uroczystości reprezentowali Prezes Zarządu pan Tadeusz Zagórski oraz Wiceprezes Zarządu pan Tadeusz Pankowski. Podczas uroczystości nadane zostały zasłużonym członkom ZHiU we Wrocławiu Odznaki NRZHiU.  

Prezes Zrzeszenia HiU we Wrocławiu wystosował do Prezesa Zarządu p. Tadeusza Zagórskiego oraz Wiceprezesa Zarządu p. Tadeusza Pankowskiego pisma z podziękowaniem za udział w uroczystości.