Aktualności  »  Z życia NRZHiU

SKŁADANIE WNIOSKÓW O ODZNAKI NRZHIU

Szanowni Państwo, prosimy o nadsyłanie wniosków o nadanie Odznak Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług dla zasłużonych kupców z Państwa organizacji.

Wnioski prosimy składać w biurze Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług.