Aktualności  »  Z życia NRZHiU

NOWOROCZNE POSIEDZENIE PREZYDIUM ZARZĄDU

10 stycznia 2018 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Prezydium Zarządu z udziałem Honorowego Prezesa pana Józefa Peplińskiego, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pana Marka Rogowskiego oraz zaproszonych gości. Członkowie Prezydium dokonali podsumowania działalności w roku 2017, który był rokiem twórczej i dobrej pracy w Naczelnej Radzie Zrzeszeń Handlu i Usług. Z punktu widzenia handlu był to rok trudny dla handlu tradycyjnego, który jest  co raz bardziej wypierany przez e-handel.. Wielkie nadzieje środowisko kupieckie wiąże z powołaniem Rzecznika Małych i Średnich przedsiębiorstw, który będzie kolejnym orężem do walki w obronie małego biznesu.

Członkowie Prezydium wspólnie złożyli podziękowania na ręce Prezesa pana Tadeusza Zagórskiego oraz Wiceprezesów pana Ghassiba Kronfly i pana Tadeusza Pankowskiego za kolejny udany rok i  życzyli sobie aby ten rok nie był gorszy od poprzedniego.

Kapitanie, płyniemy dalej pod wspólnymi żaglami!