Aktualności  »  Z życia NRZHiU

POSIEDZENIE KAPITUŁY ODZNAK

Pod przewodnictwem Kanclerza Kapituły pana Leona Brzozowskiego 17 stycznia br. odbędzie się zebranie Kapituły Odznak. Zebranie będzie połączeniem spotkania noworocznego z rozpatrzeniem wniosków o nadanie odznak dla najlepszych kupców.