Aktualności  »  Z życia NRZHiU

POSIEDZENIE PREZYDIUM ZARZĄDU

W dniu 07 lutego br. odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu. Członkowie Prezydium dyskutowali m.in. na temat podpisanego przez Naczelną Radę Zrzeszeń Handlu i Usług porozumienia o współpracy ze Związkiem Rzemiosła Polskiego.

Szczegółowo zapoznali się z pakietem ustaw "Konstytucja dla biznesu", który  wejdzie w życie 1 marca br.

Omówiono przygotowania do tegorocznej jubileuszowej Pielgrzymki Kupieckiej. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej , pan Marek Rogowski poinformował Członków Prezydium o powołaniu Zespołu roboczego Komisji Rewizyjnej.

Na zakończenie Członkowie Prezydium Zarządu wręczyli Prezesowi Tadeuszowi Zagórskiemu kryształową statuetkę z okazji ponownego wyboru na Prezesa Wojewódzkiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Gdańsku.