Aktualności  »  Z życia NRZHiU

POSIEDZENIE PREZYDIUM ZARZĄDU

W dniu 07 lutego br. odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu. Członkowie Prezydium dyskutowali m.in. na temat podpisanego przez Naczelną Radę Zrzeszeń Handlu i Usług porozumienia o współpracy ze Związkiem Rzemiosła Polskiego.

Szczegółowo zapoznali się z pakietem ustaw "Konstytucja dla biznesu", który  wejdzie w życie 1 marca br.

Omówiono przygotowania do tegorocznej jubileuszowej Pielgrzymki Kupieckiej. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej , pan Marek Rogowski poinformował Członków Prezydium o powołaniu Zespołu roboczego Komisji Rewizyjnej.

Prezes Zarządu pan Tadeusz Zagórski poinformował, iż Jubileuszowa już XXX Pielgrzymka Kupców na Jasną Górę odbędzie się 20 maja 2018 r.

Na zakończenie Członkowie Prezydium Zarządu wręczyli Prezesowi Tadeuszowi Zagórskiemu kryształową statuetkę z okazji ponownego wyboru na Prezesa Wojewódzkiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Gdańsku.