Aktualności  »  Z życia NRZHiU

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZKIEGO ZRZESZENIA HANDLU I USŁUG W GDAŃSKU Z POMORSKĄ IZBĄ RZEMIEŚLNICZĄ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

W dniu 26 lutego 2018 roku zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Wojewódzkim Zrzeszeniem Handlu i Usług w Gdańsku reprezentowanym przez pana Tadeusza Zagórskiego Prezesa i pana Ghassiba Kronfly Wiceprezesa a Pomorską Izbą Rzemieślniczą  Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku reprezentowaną przez pana Wiesława Szajdę Prezesa i pana Zbigniewa Stencla Zastępcę Prezesa w sprawie między innymi prezentowania na forum Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego interesów przedsiębiorców oraz wymiany informacji i  opinii, organizowania w miarę potrzeby wspólnych roboczych spotkań eksperckich i konsultacyjnych.

Ten dokument to kontynuacja porozumienia o współpracy podpisanego przez Naczelną Radę Zrzeszeń Handlu i Usług ze Związkiem Rzemiosła Polskiego.

Podjęte decyzje o współpracy z Rzemiosłem na szczeblu krajowym, a w konsekwencji w województwie pomorskim otwierają możliwości dalszego jej rozszerzania przez pozostałe organizacje kupieckie skupione w Naczelnej Radzie.