Aktualności  »  Z życia NRZHiU

KONGRES PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWYCH

W dniach 20-21 marca 2018 odbył się jak co roku Cashless Congress pt.  „W kierunku świata bezgotówkowego – zmieniająca się rola interesariuszy w ekosystemie płatności bezgotówkowych”.

Podczas Kongresu Naczelną radę Zrzeszeń Handlu i Usług reprezentowali Prezes Zarządu pan Tadeusz Zagórski, Wiceprezesi pan Ghassib Kronfly oraz pan Tadeusz Pankowski.

Cashless Congress (dotychczas Międzynarodowy Kongres Płatności Bezgotówkowych) na trwale wpisał się w kalendarz wydarzeń branży płatniczej, umożliwiając spotkanie i merytoryczną dyskusję wszystkim interesariuszom rynku.

Kongres łączy środowiska nauki, biznesu i administracji publicznej, poprzez wymianę poglądów na tematy interesujące dla branży – dotyczące zmian prawnych, nowych trendów produktowych, innowacyjnych rozwiązań technicznych, aktywności na rzecz płatności bezgotówkowych.

Cashless Congress porusza sprawy mające wpływ na przyszłość rynku płatności bezgotówkowych. Eksperci z Polski, Unii Europejskiej i świata w trakcie sesji panelowych i specjalistycznych prezentacji przybliżają słuchaczom najważniejsze zagadnienia branżowe, zapraszając słuchaczy do wspólnej dyskusji.

Bardzo ważną częścią Kongresu jest uroczystość wręczenia nagród branżowych eDukatów dla firm i osób szczególnie zasłużonych dla branży swoimi dokonaniami – produktami, rozwiązaniami technicznymi, osiąganymi wynikami i sukcesami.