Aktualności  »  Z życia NRZHiU

PRZEDSIĘBIORCO, CZY TWÓJ WPIS DO CEIDG ZAWIERA NUMER PESEL?

Przypominamy, że 19 maja 2018 r. upłynął termin uzupełnienia przez
przedsiębiorców wpisów o numer PESEL w Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Ustawa z dnia 15 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (art. 61 ust 1) dała
przedsiębiorcom 2 lata od czasu wejścia w życie przepisów na uzupełnienie
niezbędnych danych. Termin na zgłoszenie brakującego numeru PESEL upłynął
19 maja 2018 r.
Niewykonanie tego obowiązku będzie skutkowało automatycznym wykreśleniem
przedsiębiorcy przez system CEIDG.