Aktualności  »  Z życia NRZHiU

TADEUSZ ZAGÓRSKI PREZES ZARZĄDU NACZELNEJ RADY POMYSŁODAWCĄ BUDOWY POMNIKA KUPCA POLSKIEGO

Działalność Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług sięga początków XX wieku. Zjazd Zjednoczeniowy z udziałem kilkuset przedstawicieli stowarzyszeń, związków oraz kongregacji  kupieckich z całej Polski powołał w dniu 28 czerwca 1925 r. Naczelną Radę Zrzeszeń Handlu i Usług jako reprezentację środowisk kupieckich.

Losy kupca polskiego różnie układały się na przestrzeni lat. Powołanie Organizacji krajowej dało Stanowi Kupieckiemu nową pozycję społeczną.

Kupiec Polski bez względu na sytuację polityczną czy społeczną, zawsze wykazywał się głębokim patriotyzmem, etyką zawodową i poczuciem obowiązku.

Dla upamiętnienia zasług kupiectwa zrodził się pomysł, aby w formie pomnika uhonorować wszystkich polskich kupców.

Pomysłodawcą budowy pomnika jest Pan Tadeusz Zagórski Prezes Zarządu Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie.

Z tą inicjatywą mierzył się Prezes Pan Tadeusz Zagórski od wielu lat. Niewątpliwie inspiracją do tego projektu są droga zawodowa i rodzina. Będąc sam przedsiębiorcą , gastronomikiem i samorządowcem, pielęgnującym braterską współpracę, otwartość na wymianę doświadczeń i poglądów na zasadzie partnerstwa w atmosferze przyjaźni, sięga ze swoim pomysłem budowy pomnika do wspomnień domu rodzinnego, kultywującego od kilku pokoleń tradycje kupieckie.

W podjęciu zamiaru budowy pomnika znaczący był wkład pana Wiesława Generalczyka Prezesa Wydawnictwa „Poradnik Handlowca”, którego wiedza, doświadczenie i oddanie sprawom polskiej przedsiębiorczości służyć będą zrealizowaniu wskazanej inicjatywy upamiętniającej zasługi kupiectwa.

Pomnik Kupca Polskiego miałby stanąć przed siedzibą Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług w Warszawie przy ulicy Oboźnej 8.

Ten pierwszy w Polsce pomnik honorujący kupców polskich zostałby odsłonięty w 100-lecie Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług.