Aktualności  »  Z życia NRZHiU

W HISTORII NACZELNEJ RADY TAKIEJ PIELGRZYMKI JESZCZE NIE BYŁO

W niedzielę 20 maja 2018 roku, w Święto Zesłania Ducha Świętego ( Zielone Świątki ), na Jasną Górę do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej przybyło z wielu zakątków Polski wyjątkowo dużo pielgrzymów.

XXX  Jubileuszowa Pielgrzymka Kupiecka zgromadziła nie tylko przedsiębiorców skupionych w Zrzeszeniach i Stowarzyszeniach prowadzących działalność gospodarczą w handlu, gastronomii i usługach, ale także członków ich rodzin i przyjaciół oraz liczne grono sympatyzujących ze środowiskiem kupieckim. Te tysiące osób uczestniczyło w uroczystościach o charakterze religijnym.

Honory gospodarza Jubileuszowej Pielgrzymki pełnił Pan Tadeusz Zagórski Prezes Zarządu Naczelnej Rady przy aktywnym współudziale Pana Tadeusza Pankowskiego Wiceprezesa Zarządu Naczelnej Rady.

Msza Święta w intencji Kupiectwa Polskiego była centralnym punktem Jubileuszowej Pielgrzymki. O godzinie 12.00 w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej Ojcowie Paulini o. Józef Płatek i o. Dariusz Szuba nowy opiekun Kupiectwa Polskiego z ramienia Jsnej Góry  modlili się w intencji Braci Kupieckiej, w homilii podjęli kwestie kupiectwa.

W Liturgii Słowa czytania przypadły Panu Stanisławowi F. Sukiennikowi Prezesowi Honorowemu Naczelnej Rady i Panu Romanowi Zagórskiemu Członkowi Prezydium Zarządu Naczelnej Rady, psalm śpiewany był przez Pana Zdzisława Gajewskiego Prezesa Honorowego Zrzeszenia Handlu i Usług we Wrocławiu, zaś modlitwę wiernych odczytał Pan Tadeusz Pankowski Wiceprezes Zarządu Naczelnej Rady.

Wzruszającą chwilą było zawierzenie Stanu Kupieckiego Matce Bożej Królowej Polski przez Pana Tadeusza Zagórskiego Prezesa Zarządu Naczelnej Rady. 

Mszę Świętą poprzedziła Droga Krzyżowa przeprowadzona na wałach klasztornych jasnogórskich przez Pana Piotra Dillinga Dyrektora Wojewódzkiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Gdańsku. Drodze Krzyżowej towarzyszyła 40 – to osobowa Orkiestra Dęta z Mystkowa k / Nowego Sącza, charakteryzująca się wysokim poziomem muzycznym i posiadająca w swoim repertuarze wiele marszy i pieśni patriotycznych oraz utworów kościelnych.

Po mszy Świętej w sali o. Augustyna Kordeckiego uhonorowano Ojca Józefa Płatka byłego generała Zakonu i przeora Klasztoru okolicznościową paterą za 28 – letnie wspieranie środowiska kupieckiego modlitwą i sprawowanie mszy świętych, po czym wysłuchano niezwykle ciepło przyjętego przez publiczność koncertu Orkiestry Dętej z Mystkowa.

W uroczystościach wziął udział były Prezes Naczelnej Rady Pan Roman Dera. Nie przybył poprzedni Prezes Naczelnej Rady Pan Zbigniew Jarzyna, pomimo przesłanego zaproszenia, a   była Dyrektor Generalna Naczelnej Rady Pani Małgorzata Gęsikowska awizowała swój przyjazd na uroczystości.

Wśród pielgrzymujących wielu było Seniorów Kupiectwa i na szczególne wyróżnienie zasługuje Pani Zuzanna Sztyk z Rzeszowa, od lat przybywająca na Jasną Górę.

XXX  Jubileuszowa Pielgrzymka Kupiecka była obszernie relacjonowana przez Telewizję Publiczną między innymi w kanałach TVP 1  i  TVP Info, co środowisko kupieckie przyjęło z ogromną radością i satysfakcją.

Tegoroczna Pielgrzymka jako ważne dla Kupiectwa Polskiego wydarzenie niewątpliwie zapisze się w historii Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług.

Wszystkim Pielgrzymom bez wyjątku należą się słowa uznania, serdecznego podziękowania i szacunku.

Do zobaczenia na Jasnej Górze w roku przyszłym.