Aktualności  »  Z życia NRZHiU

NOSIŁ WILK RAZY KILKA PONIEŚLI I WILKA

W dniach 5-6 czerwca 2018 r. podczas posiedzenia Zarządu dopisała prawie 100% frekwencja, za co serdecznie wszystkim przybyłym członkom Zarządu NRZHiU bardzo dziękujemy.
Zarząd Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu podczas posiedzenia omówił kwestie związane z nieruchomościami będącymi własnością NRZHiU.

Prezes Zarządu pan Tadeusz Zagórski poinformował, iż Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług zainteresowana jest zakupem nieruchomości w Gdańsku przy ul. Stągiewnej (dawnej siedziby AMBER GOLD). Rozmowy, odnośnie kupna nieruchomości, z syndykiem, prowadzą Członkowie Prezydium Zarządu NRZHiU pan Dariusz Tryzna oraz pan Mirosław Posłuszny.

Ponadto Prezes Zarządu pan Tadeusz Zagórski zwrócił się z prośbą do Członków Zarządu o pomoc w znalezieniu potencjalnych dzierżawców nieruchomości MARATON w Krynicy Zdroju.

Zarząd Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług podjął jednogłośnie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz sprawozdania z działalności za 2017 r.
Kolejnym punktem było rozpatrzenie odwołania od uchwały o wykluczeniu Zrzeszenia Handlu i Usług w Ostrołęce ze struktur NRZHiU. Po przedstawieniu uzasadnienia uchwały nr 16/2017 Prezydium Zarządu  i dyskusji Zarząd  jednogłośnie (23 głosami za, 0 głosów wstrzymujących, 0 głosów przeciw) oddalił wniesione odwołanie.