Aktualności  »  Z życia NRZHiU

„NA KŁOPOTY KOZŁOWSKI”

W dniu 28 czerwca 2018 r. odbyło się Zebranie Delegatów Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług w Słupsku. Frekwencja podczas zebrania nie była wysoka, ponownie Prezesem Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług w Słupsku wybrany został dotychczasowy Prezes pan Jan Kozłowski.

Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług wyraża nadzieję, iż ponowny wybór na Prezesa Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług w Słupsku doprowadzi do wzrostu potęgi organizacji słupskiej.

Podczas wyborów obecni byli przedstawiciele Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług Wiceprezes Zarządu NRZHiU pan Ghassib Kronfly oraz Przewodniczący Kapituły Odznak pan Leon Brzozowski.

Nowo wybranym władzom składamy jeszcze raz serdeczne gratulacje, wierzymy, że organizacja którą Pan kieruje w przyszłości stanie się największą organizacją w województwie pomorskim.