Aktualności  »  Z życia NRZHiU

CENTRUM DIALOGU SPOŁECZNEGO – PODSUMOWANIE I WNIOSKI

27 czerwca 2018 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli środowisk handlowych oraz pracowniczych z przedstawicielami rządu, które poświęcone było zebraniu opinii i przedstawieniu wniosków na temat konsekwencji wprowadzenia zakazu handlu w niedziele. Środowisko kupieckie reprezentowane przez Prezesa Zarządu pana Tadeusza Zagórskiego złożyło podziękowania przedstawicielom rządu oraz przedstawicielom NSZZ Solidarność za prace i wprowadzenie ustanowienia zakazu handlu w niedzielę.

Prezes Zarządu p. Tadeusz Zagórski poinformował, iż środowisko kupieckie z niecierpliwością oczekuje wprowadzenia całkowitego zakazu w każdą niedzielę.

W ocenie kupców i właścicieli małych sklepów jest to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ zyski wzrosły o ok. 30%

W wielu przypadkach ich właściciele nie muszą otwierać ich w niedzielę, gdyż handel w soboty stał się bardziej efektywny. Naczelna Rada Zrzeszeń Handlu i Usług jest wielkim zwolennikiem wprowadzonych zmian.

Środowisko kupieckie uważa je za bardzo korzystne i dobrze rokujące dla rozwoju drobnego handlu w Polsce.