Aktualności  »  Z życia NRZHiU

ŚWIĘTA KUPCA W ZRZESZENIACH

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o zgłaszanie do biura Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług terminu organizacji tego ważnego dla całej społeczności kupieckiej Święta. Informacja jest nam niezbędna do zaplanowania kalendarium uroczystości w poszczególnych Zrzeszeniach.

Terminy obchodów Dnia Kupca już zgłosiły nastepujące Zrzeszenia:

- 7 grudnia - Kupieckie Stowarzyszenie Wolnego Handlu i Usług w Gdyni

- 8 grudnia - Wojewódzkie Zrzeszenie Handlu i Usług w Gdańsku

- 9 grudnia - Kongregacja Kupiecka Zrzeszenie Handlu i Usług z siedzibą w Nowym Sączu

- 14 grudnia - Pomorskie Stowarzyszenie Kobiet w Sopocie

- 15 grudnia - Powiatowe Zrzeszenie Handlu i Usług w Grodzisku Wielkopolskim