Aktualności  »  Z życia NRZHiU

ZMIANY W VAT OD 1 LISTOPADA

Od 1 listopada obowiazek wykonywania podzielonej płatności bedzie dotyczył transakcji B2B - dostaw towarów i świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 15 ustawy o VAT. Aby podzielenie płatności było konieczne, powinny byc spełnione dodatkow warunki:

- obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub świadczenie usług i data wystawienia faktury powinny przypadać po 31 października 2019 roku,

- wartość bruto transakcji powinna wynosić więcej niż 15 tys. zł. (lub równowartość tej kwoty w innej walucie)

- co najmniej jedna pozycja z faktury powinna zostać zawarta w załączniku 15 znowelizowanej ustawy o VAT,

- obie strony transakcji powinny być podatnikami.

Obowiązek split payment nie będzie miał zastosowania, jesli formą zapłaty będzie kompensata.

Jeśli przedsiębiorca spełni wszystkie 4 warunki powinien dać na fakturze dopisek - mechanizm podzielonej płatności.