Aktualności  »  Z życia NRZHiU

POSIEDZENIE ZESPOŁU ROBOCZEGO DS.KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

W pracach zespołu Naczelną Radę Zrzeszeń Handlu i Usług reprezentuje Pan Sławomir Michalik - Członek Prezydium, Prezes Zrzeszenia Kupców i Przedsiębiorców w Koszalinie.

Jeśli mają Państwo uwagi, sugestie, propozycje zmian w zakresie kształcenia ustawicznego lub ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy to uprzejmie prosimy o zgłaszanie ich do biura Naczelnej Rady ZHiU.