Aktualności  »  Z życia NRZHiU

STOP WYPROWADZANIU POLSKIEGO KAPITAŁU!

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez portal internetowy „Dla handlu.pl” w grudniu 2020 r spółka Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska  zwróciła się z wnioskiem do Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, zgodnie z artykułem 15GG ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dostrzegając potrzebę ratowania miejsc pracy, Naczelna Rada stoi na stanowisku, że pomoc finansowa powinna być kierowana  głównie do małych polskich firm (punktów usługowych, gastronomicznych i małych sklepów), które płacąc podatki w Polsce szczególnie doznały spadków przychodów na skutek ich zamknięcia w czasie pandemii. Zdaniem naszej organizacji finansowe wsparcie należy przekazywać najsłabszym podmiotom gospodarczym, a nie zagranicznemu sektorowi handlu, który nie ucierpiał podczas pandemii – a do takiego zalicza się z pewnością sektor drogerii, który nie został zamknięty w ramach walki z koronawirusem.