Aktualności  »  Z życia NRZHiU

NRZHiU na nordic walking beneficjentów norweskich grantów

NRZHiU w ubiegłym roku zakończyła realizację projektu partnerskiego „Jeżeli działać to nie indywidualnie – mikro przedsiębiorstwa w dialogu społecznym” z grantu norweskiego.

Z tej okazji została zaproszona do udziału w imprezie „Walk the norway grants” będącej podsumowaniem dotychczasowych dokonań, a zarazem wstępem do kolejnego etapu współpracy w ramach Mechanizmów Finansowych.Ponad 500 mln euro przekazane instytucjom publicznym i organizacjom pozarządowym pozwoliło zrealizować przeszło tysiąc projektów. Aby zademonstrować ich skalę i różnorodność, beneficjenci norweskich grantów z całej Polski wzięli udział w marszu nordic walking. Impreza została zorganizowana przez Ambasadę Norwegii. Przed startem imprezy każdy z uczestników otrzymał samoprzylepną plakietkę oznaczającą zakres tematyczny projektu zrealizowanego przez instytucję, którą reprezentuje. Po dotarciu na metę, uczestnicy marszu umieścili swoje plakietki na wielkiej mapie Polski, w miejscu odpowiadającym lokalizacji danego projektu. W ten symboliczny sposób pokazano, że norweskie granty są obecne w całym kraju i wspierają różne dziedziny życia.