Aktualności  »  Z życia NRZHiU

Apel Komisji Europejskiej do Przedsiębiorców

Szanowni Państwo,
Wiele przedsiębiorstw w swych relacjach z partnerami biznesowymi może spotykać się czasem z działaniami lub warunkami umowy, które uważają za niewłaściwe. Firmy skarżą się, że często akceptują tego rodzaju sytuacje jedynie dlatego, ponieważ czują się słabszą stroną tych relacji i nie mają możliwości skorzystania z należnej im wolności przy zawieraniu umów.

Komisja Europejska w sprawozdaniu Nadzór nad rynkiem handlu i dystrybucji wskazuje to zagadnienie jako hamujące rozwój sektora detalicznego  w aspektach ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Ponieważ zjawiska te narastają w czasie Komisja rozważa podjęcie działań w tym zakresie na poziomie UE. Na jesieni planowane jest opracowanie propozycji rozwiązania tego problemu.

W pierwszym etapie prac przygotowano ankietę, która będzie zbierała od przedsiębiorstw informacje nt. ich doświadczeń w zakresie nieuczciwych praktyk między przedsiębiorstwami. Konsultacje planowane są od początku lipca 2011 r.

Zapraszamy firmy do Europejskiego Panelu Przedsiębiorstw European Business Test Panel (EBTP).
Jesteś przedsiębiorcą? Bądź na czasie! Zarejestruj się ZANIM decyzje zostaną podjęte.Do konsultacji firmy zapraszane są odrębnym mailem.