Aktualności  »  Z życia NRZHiU

Konferencja - Jeżeli działać to nie indywidualnie ...

Konferencja odbędzie się w czwartek  23 września 2010 r.  w Warszawie, ul. Trębacka 4  (siedziba KIG)  parter, sala 30/31.

 Program konferencji:

 
11:30 - 12:00              Rejestracja uczestników, przywitalna kawa
 
12:00 - 12:10             Otwarcie konferencji i powitanie
·        p. dr Małgorzata Wychowaniec - Prezes Związku Pracodawców „Lewiatan”,
·        p. Zbigniew Jarzyna – Prezes Zarządu Naczelnej Rady Zrzeszeń
Handlu i Usług
 
12:10 - 12:30             Analiza sytuacji sektora mikro przedsiębiorstw w Polsce
·        p. Grażyna Henclewska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki,
·        p. dr Małgorzata Wychowaniec
 
12:30 - 12:40              Geneza i założenia projektu
·        p. dr Małgorzata Wychowaniec
 
12:40 – 13:15              Przedstawienie wyników badań
·        p. dr Małgorzata Wychowaniec

13:15 – 13: 30             Podsumowanie projektu i rekomendacje

·        p. mec. Jan Stefanowicz – Kancelaria Juris, 
·        p. Grażyna Henclewska- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki,
·        p. Jan Wyrowiński – Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej Senat RP
 
13:30-13:50               Studium przypadku aktywnego obywatela i przedsiębiorcy
                                    z Lublina
·        pp. Agnieszka i Paweł Rodak- Larson Akademia Językowa
 
13:50 – 14:00              Dyskusja
·        p. dr Małgorzata Wychowaniec i  p. Zbigniew Jarzyna
 
14:00                           Zakończenie konferencji, buffet lunch